Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika

Redeye Productions OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega. Redeye Productions OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Redeye Productions OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Redeye Productions kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

3. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal.

4. Kogutud isikuandmete kasutamine

Vajame isikuandmeid klientidele soodustuse pakkumiseks (püsikliendisoodustus, sünnipäevasoodustus). Kogutud isikuandmete abil teavitame kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib k88mes.com avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab k88mes.com’ile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanne on kliendi poolt tellitud kaupade transport kliendini. Töötleme Teie isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks Te olete meile nõusoleku andnud või vajadusel seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Teil on õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid, mida olete meile edastanud. Teie isikuandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides. Redeye Productions säilitab Teie e-posti aadressi uudiskirjade edastamiseks tähtajatult või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui Te ei soovi enam uudiskirja saada ja soovite oma isikuandmete kustutamist, palume saata sellekohase avalduse e-posti aadressile info[at]k88mes.com. Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks.

5. Isikuandmete kaitse

Redeye Productions rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6. Turvalisus

Kõiki k88mes.com kodulehelt tellimise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie kliendiks asudes eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ja nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-posti info@k88mes.com kaudu.